Korištenjem ovog web i mobilnog servisa te aplikacije za pametne telefone suglasni ste s njegovim uvjetima korištenja, stoga Vas molimo da ih pažljivo pročitate.

 

Ime i autorska prava

Mrežna stranica www.cammeoblack.com u vlasništvu je trgovačkog društva Cammeo franšiza d.o.o. (dalje u tekstu Cammeo franšiza).

Cammeo franšiza omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.cammeoblack.com koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za krajnje korisnike i odnose se na korištenje web i mobilnog servisa te aplikacije za pametne telefone. Korištenjem servisa krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje internetske stranice www.cammeoblack.com te aplikacije za pametne telefone u skladu s njima.

Svi materijali koji se nalaze na www.cammeoblack.com ekskluzivno su intelektualno vlasništvo tvrtke Cammeo franšiza i mogu se koristiti isključivo uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositeljima prava na žigu i/ili dizajnu.

 

Podaci o tvrtki:

Cammeo franšiza d.o.o.

Sjedište: Bartola Kašića 70, 31000 Osijek

Sud upisa u registar: Trgovački sud u Osijeku

Matični broj subjekta: 02866978

Temeljni kapital: 11.887.400,00 kn uplaćen u cijelosti

OIB: 87479457713

Račun: 2360000-1102272355

Banka: Zagrebačka banka d.d.

Član uprave društva: Vladimir Minovski (OIB: 27439672694)

www.cammeoblack.com 

 

Osobni podaci 

Korisnik weba, mobilnog servisa i aplikacije za pametne telefone odgovoran je za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i prihvaća odgovornost za sve aktivnosti unutar svoga korisničkoga računa.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pisanim putem, poštom ili e-mailom, a Cammeo Black će poslati pisani odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

U skladu s internim pravilima Cammeo Franšiza d.o.o., svi pozivi se snimaju, a telefonski brojevi i e-mail adrese se automatski pohranjuju u bazu podataka tvrtke Cammeo Franšiza d.o.o.. Svaki poziv i narudžba putem aplikacije za pametne telefone ujedno predstavlja prihvaćanje korisnika da Cammeo Franšiza d.o.o. telefonski broj i/ili e-mail adresu može koristiti u svrhu informiranja o usluzi, promjenama u radu te promotivnim akcijama, koje mogu koristiti krajnjem korisniku. Cammeo Franšiza d.o.o. se obvezuje da će telefonski broj i e-mail adresu koristiti isključivo za distribuciju informacija vezanih za poslovanje tvrtke.

 

Odjava s web, mobilnog servisa ili aplikacije Cammeo Black

Ako želite odjaviti svoj korisnički račun, obratite nam se na [email protected], te ćemo Vam se javiti u najkraćem mogućem roku.

 

Cijena

Cammeo Black se obvezuje jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos tarife usluge, a usluga naručivanja putem web, mobilnog servisa ili aplikacije za pametne telefone se ne naplaćuje.

 

Ostalo

Pristup internetskoj stranici www.cammeoblack.com

Cammeo Black ima pravo izmijeniti uvjete korištenja i ne odgovara za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene nastupaju na snagu online objavom na internetskoj stranici www.cammeoblack.com